Publications

Published

See for a full overview here.

Damen, Mario. & Kim Overlaet (eds.), Constructing and Representing Territory in Late Medieval and Early Modern Europe (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022).

Damen, Mario & Marcus Meer, ‘Heraldry and Territory: Coats of Arms and the Representation and Construction of Authority in Space‘ in: M. Damen, & K. Overlaet (eds.), Constructing and Representing Territory in Late Medieval and Early Modern Europe (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022) 245-276.

Oostindiër, Arend Elias & Rombert Stapel, Demographic Shifts and the Politics of Taxation in the Making of Fifteenth-Century Brabant, in: M. Damen, & K. Overlaet (eds.), Constructing and Representing Territory in Late Medieval and Early Modern Europe (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022) 141-178.

Oostindiër, Arend Elias,  ‘In gedenckenisse der paelscheydinge: Landsgrenzen stellen en betwisten in veertiende-eeuws Brabant’, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 34(4) (2020), 270-278.

Overlaet Kim & Bram Caers, ‘Brabo en de Grimbergse Oorlog in Antwerpen (13 januari 1478). De stedelijke toe-eigening van regionale historiografie en orale tradities in het laatmiddeleeuwse Brabant’, Belgische Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 97(4) (2019) 21-44.

Damen, Mario & Kim Overlaet, ‘Weg van de staat, terug naar de stad. Blijde Intredes in de laatmiddeleeuwse Nederlanden op het snijvlak van sociale, culturele en politieke geschiedenis’, BMGN – Low Countries Historical Review, 134:2 (2019) 3-44.

Overlaet, Kim, ‘Begijnen, die int ghemeyn seer deugdelick leven’, in: Jelle Haemers, Andrea Bardyn & Chanelle Delameillieure (eds.), Wijvenwereld. Vrouwen in de middeleeuwse stad (Antwerpen 2019) 105-132.

Damen, Mario, Sander Govaerts & Arie van Steensel, ‘Het beeld van de adel in Nobel streven’,  BMGN – Low Countries Historical Review, 133:4 (2019) 88–100.

Damen, Mario, ‘The Nobility in the Estates of the Late Medieval Duchy of Brabant’, in: Damen, Mario, Jelle Haemers en Alastair J. Mann (eds.), Political Representation: Communities, Ideas and Institutions in Europe, c. 1200-c.1690. Later Medieval Europe, vol. 15 (Leiden 2018) 161-181.

Damen, Mario, ‘The political ranking and hierarchy of the towns in the late medieval duchy of Brabant’, Anuario de estudios medievales (2018) 149 – 177.

Damen, Mario, & Jan Burgers, ‘Feudal Obligation or Paid Service? The Recruitment of Princely Armies in the Late Medieval Low Countries’, English Historical Review, 133:563 (2018) 777-805.

Overlaet, Kim, ‘The Joyous Entry of Maximilian into Antwerp (13 January 1478). An Analysis of a “most Elegant and Dignified” Dialogue’, Journal of Medieval History, 44:2 (2018) 231-249. → Abstract 

Damen, Mario, ‘The knighthood in and around late medieval Brussels’, Journal of Medieval History43:3 (2017) 255-284.

Damen, Mario, ‘Bourgondisch feestje opnieuw bekeken. Recensie van: C. Normore, A feast for the eyes: Art, performance, and the late medieval banquet (Chicago 2015)’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 130:3 (2017) 497 – 498.

Damen, Mario, ‘Toernooi en heraldiek: Wapenboeken als het schriftelijk geheugen van de laatmiddeleeuwse adel’, in: M. Hogenbirk & L. Kuitert (eds.), Schriftgeheimen: Opstellen over schrift en schriftcultuur (Amsterdam 2017) 311-334.

Overlaet, Kim, ‘Recensie van: Anne-Laure van Bruaene, Bruno Blondé en Marc Boone (eds.), Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600 (Gent 2016)’, BMGN, 132 (2017).

Damen, Mario, ‘Prelaten, edelen en steden De samenstelling van de Staten van Brabant in de vijftiende eeuw’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 182 (2016). → English abstract & full text available.

Damen, Mario (with D. Tys), ‘The Construction of Power: Strategies of the Prince and the Nobility’, in: P. Stabel and V. Lambert, eds., Golden times: Wealth and status in the Middle Ages in the southern Low Countries (Tielt 2016) 365 – 392.

Damen, Mario, ‘The Town as a Stage? Urban Space and Tournaments in Late Medieval Brussels’, Urban History, 43:1 (2016) 47-71.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close